Abonelik İşlemleri


A. Başvuru

a. Sokağınızdan doğal gaz hattının geçip geçmediğini, Kırgaz Kırıkkale-Kırşehir Doğal Gaz A.Ş.'nin ilgili birimlerinden öğrenebilirsiniz.

b. Binanızda doğal gaz kullanabilmeniz için, her şeyden önce, %51 çoğunluk ile alınan apartman kat malikleri kurulu kararı gerekir. Bu kararın merkezi sistem veya bireysel sistem olarak alınması gerekmektedir. Tercihiniz merkezi sistem ise; başvurunuzu apartman yöneticisi veya apartman yönetiminin vekalet vereceği üçüncü şahıslar da yapabilir.

Başvuru için gerekli belgeler;

 • % 51 Çoğunluk Kararı
 • Apartman Kat Malikleri Kurulu Kararı
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Yönetici ya da Vekilinin)

Ticari kuruluşlar için yukarıdaki belgelere ek olarak;

 • Vergi Levhası,
 • Ticaret Sicil Numarası,
 • Tapu Fotokopisi ya da (Kiracı iseniz) Kira Sözleşmesi

c. Apartman yönetimi olarak Kırgaz Kırıkkale-Kırşehir Doğal Gaz A.Ş.’ye başvurarak, her bağımsız birim için, Abone Bağlantı Bedeli’nin yatırılması gerekir. Mülk sahibinin sorumlu olduğu Abone Bağlantı Bedeli ödendikten sonra başvuru işlemi tamamlanmış olur.

d. Başvuru işleminden sonra iç tesisatlarınızın projesine ve döşenmesine sıra gelir. Bunun için, Kırgaz Kırıkkale-Kırşehir Doğal Gaz A.Ş. tarafından yetkilendirilen SERTİFİKA sahibi firmalara başvurmalısınız. SERTİFİKA sahibi firma, iç tesisat projenizi çizdikten sonra bu projeyi, Kırgaz Kırıkkale-Kırşehir Doğal Gaz A.Ş.'nin onayına sunar.

e. SERTİFİKA sahibi firma, tesisatınızı Kırgaz Kırıkkale-Kırşehir Doğal Gaz A.Ş. tarafından onaylanan projeye uygun olarak döşer.

f. Tesisatın yapımı tamamlandığında, Kırgaz Kırıkkale-Kırşehir Doğal Gaz A.Ş.personeli, tesisatın kontrolünü yapar.

g. Bu aşamadan sonra müşteri Kırgaz Kırıkkale-Kırşehir Doğal Gaz A.Ş.’ye başvurarak gaz kullanım sözleşmesini yapabilir

B. Sözleşme

Gaz kullanım sözleşmesi için gereken belgeler;

 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 • İkametgah Belgesi,
 • Tapu Fotokopisi veya Kira Sözleşmesi Fotokopisi
 • Yapı Ruhsatı,
 • Güvence Bedeli Makbuzu,

Ticari kuruluşlar için yukarıdaki belgelere ek olarak;

 •  Vergi Levhası,
 •  Yetki Belgesi,
 •  İmza Sirküleri,
 •  (Varsa) Şirket Kaşesi

Not:

Sözleşme işlemleri, ancak gazı kullanacak kişi adına ve bizzat kendisi tarafından yapılabilir. Merkezi sistemlerde işlemler; apartman yönetimi adına yönetici ya da vekili tarafından yapılacağı için, apartman kaşesi ile yönetici ya da vekilinin kimlik fotokopisi gerekir.

C. Doğal Gazın Kullanıma Sunulması

a. Doğal gazla ilgili tüm işlemleriniz, Kırgaz Kırıkkale-Kırşehir Doğal Gaz A.Ş.’nin yetkilendirdiği SERTİFİKA sahibi firmalarca yapılacak.

b. SERTİFİKA sahibi firma, tesisatınızı tamamladıktan sonra, tesisatı test ettiğine dair proje mühendisi ve tesisat ustasının imzalarının da bulunduğu test belgelerini, Kırgaz Kırıkkale-Kırşehir Doğal Gaz A.Ş.’ye verecek ve abone adına gaz açma randevusu alacak.

c. Kırgaz Kırıkkale-Kırşehir Doğal Gaz A.Ş.’nin teknik elemanları, tesisatınızın projeye uygun olarak hazırlandığının ve tesisatınızda kaçak olup olmadığının kontrolünü yapacak, tesisatınız kullanıma hazır ise tesisatınıza doğal gaz verilmeye başlanacak.

Dikkat:

Her ne şekilde olursa olsun, Kırgaz Kırıkkale-Kırşehir Doğal Gaz A.Ş. tarafından resmi gaz açılışı yapılmadan doğal gaz kullanılmayacaktır. Kullanıldığı takdirde kaçak gaz kullanımı işlemi yapılacağından bu sorumluluk kullanıcıya ait olacaktır

Doğalgaz
Fatura Ödeme