Bunları Biliyor musunuz?


En Ekonomik Yakıt Doğalgaz

Evinizde ısınma, sıcak su ve ocağınızda doğalgaz kullanmanız durumunda, LPG tüplerine oranla daha uygun olduğu için, doğalgaza dönüşümü için harcanan parayı 3 yıl içinde sağlanan tasarruf sayesinde elde edebilirsiniz.

Doğalgaz Kullanımının Yıllık Parasal Avantajı:

Kömür + Mutfak (LPG) + Sıcak Su (LPG)=  5.452 TL

Doğalgaz + Mutfak(doğalgaz) + Sıcak Su (doğalgaz) = 2.458 TL 

YILLIK KAR: 2.994 TL  % 55 TASARRUF

Güvence bedeline damga vergisi dahildir.

Abone bağlantı bedeline KDV ve damga vergisi dahildir.

Ocakta LPG tüp kullanım adet fiyatı 107,75’dir.

100 m2’lik evde ısınma için yıllık 1,5 ton kömür kullanıldığı,

Mutfakta pişirme için aylık 1 adet LPG kullanıldığı,

Sıcak su için aylık 1 adet LPG kullanıldığı varsayılmıştır.

100 m2’lik evde ısınma için yıllık 1,5 ton kömür karşılığında 1000 m3doğalgaz kullanıldığı,

Mutfakta pişirme için aylık 1 adet LPG karşılığında 16 m3 doğalgaz kullanıldığı,

Sıcak su için aylık 1 adet LPG karşılığında 16 m3 doğalgaz kullanıldığı varsayılmıştır.

NOT: Yukarıda belirtilen fiyatlar piyasa araştırması sonucunda elde edilen fiyatlar olup herhangi bir resmi işlemde kullanılamaz. Tesisatta kullanılacak cihaz ve malzemelerin kalite ve markasına göre fiyatlar değişiklik gösterebilir

Abone Olmak Çok Kolay, Nasıl mı?

Binanızda doğalgaz abonesi varsa;

Bireysel Aboneliklerde

TC kimlik numaralı nüfus cüzdanı beyanı 

Açık adres

Kira kontratı, tapu veya ikametgâh

Ticari Aboneliklerde;

T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı beyanı

Vergi levhası

Kira kontratı

Ticari Müşterinin Şirket Olması Halinde İse;

Vergi levhası

Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin ilgili nüshası, yetki belgesi, şirket kaşesi ve imza sirküleri gerekir.

NOT: Merkezi sistem aboneliklerinde, apartmandaki tüm dairelerden abonelik bağlantı bedeli alınmaktadır.

Binanızda Doğalgaz Abonesi Yoksa;

05.12.2009 tarihinden önce yapı ruhsatı almış binalarda tercih edilen ısınma şeklinin merkezi yada bireysel olacağı ile ilgili apartman kararında;

a-) Farklı bir yakıtla ve merkezi sistemle ısınılırken, ferdi sistemle doğal gaza geçmek isteyen kat maliklerinin;

Toplam inşaat alanı 2000 m2‘nin altında ise kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile karar almaları,

Toplam inşaat alanı 2000 m2ve 2000 m2‘nin üzerinde olan yerlerde ise kat maliklerinin oy birliği ile karar almaları ve karara esas teşkil eden inşaat alanının tapuya kayıtlı yönetim planını, belediye ruhsatı v.s. gibi resmi evrakla belgelemeleri,

b-) Farklı bir yakıtla ve merkezi ısıtma sistemi kullanılırken; doğalgazlı merkezi ısıtma sistemine geçmek için kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu kararı almaları,

c-) Farklı bir yakıtla ve ferdi sistemle ısınmakta olan yerlerde; ferdi sistemle doğal gaza geçmek için kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu kararı almaları,

d-) Farklı bir yakıtla ve ferdi sistemde ısınılırken;  merkezi sistemle doğalgaza geçmek isteyen kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile karar almaları,

NOT: Apartman kararının, binanın 8 bağımsız bölümden az ya da bina sahibinin tek kişi olması halinde dilekçe ile alınması gerekir. Binanın 8 ve 8’den fazla bağımsız bölümü olması durumunda ise kararın, noter tasdikli apartman karar defterine kaydedilerek alınması gerekir.

3. Müracaat eden kişi ev sahibi ise tapu fotokopisi, kiracı ise noter tasdikli muvafakat dilekçesi,

4. T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı beyanı,

NOT: Abonelik bedeli (EPDK Kurul Kararı Gereğince Her Yıl Belirlenen Tutar) müracaat sırasında alınır.

Konut harici abonelik işlemlerinde (Münferit Bağlantı);

Konut harici doğal gaz kullanacak abonelere münferit bağlantı yapılacak olması halinde bağlantı, abonenin seçimine bağlı olarak, abone tarafından sertifika sahibi kişilere (Sertifika sahibi firmalar; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) onay almış Yapım ve Hizmet Sertifika sahibi firmalar olup, bu firmalara http://lisans.epdk.org.tr/epvys web/faces/pages/lisans/dogalgazYapimVeHizmetSertifikasi/dogalgazYapimVeHizmetSertifikasiOzetSorgula.xhtml web adresinden sorgulayarak ulaşabilirsiniz.) veya dağıtım şirketlerine yaptırılır. Söz konusu bağlantının abone tarafından dağıtım şirketine (KIRGAZ) yaptırılması halinde, dağıtım şirketinin (KIRGAZ) aboneye uygulayacağı abone bağlantı bedeli; bağlantı ve regülatör sayaç seti bedelleri toplamından oluşur. Abone bağlantı bedeli; bağlantı tipi, mesafe ve regülatör sayaç seti kapasitesine göre hesaplanacak bağlantı maliyetine % 10 ilave edilerek bulunur. (KDV hariç)

Söz konusu bağlantının abone tarafından sertifika sahibi kişiye yaptırılması halinde, bağlantı ile ilgili vereceği hizmetler için dağıtım şirketinin (KIRGAZ) aboneden alacağı bedel ilk 100 m’lik bağlantı için 570,5 TL’dir, ilave her m için 3,5 TL eklenir.

Aşağıdaki Linkten Münferit Bağlantı İş Planlarına Ulaşabilirsiniz;

Münferit Bağlantı İş Planları

NOT: Konut harici abonelik işlemlerinde (Münferit Bağlantı) tarafımıza yetkili iç tesisat firmasına çizdirilmiş olan izometrik şema ile müracaat edilmesi gerekmektedir.

İç Tesisat

Artık abone olduğunuza göre KIRGAZ’ın yetki verdiği bir mühendislik firması ile sözleşme yaparak, dairenize ait tesisat projesini ve doğalgaz tesisatını yaptırabilirsiniz. 

Doğalgaz tesisatınızı projesiz yaptırmanız halinde KIRGAZ Teknik Şartnamesi’ne uygun olamayacağından ve kaçak tesisat konumuna gireceğinden dolayı çekilmiş olan tesisat sökülecektir. Bu duruma düşmemek için tesisatçı firma tarafından proje verilmediği takdirde 7/24 hizmet veren KIRGAZ Çözüm Noktası’na ulaşabilirsiniz.

Tesisat Konusunda Dikkat Edilmesi Gerekenler

Anlaşmakta olduğunuz firma KIRGAZ’dan yetki belgesi almış mı? Firmanın yetki belgesine ve tabelasına mutlaka bakın. Mühendislik yetki durumunu öğrenmek için Çözüm Noktası’ndan ve KIRGAZ web sitemizin yetkili firmalar adresinde bilgi alabilirsiniz.

Unutmayın! Yapacağınız sözleşme hem sizin hem de mühendislik firmasının sorumluluklarını belirler.

Yetki belgesi olmayan tesisatçı firmalarla iş yapmayınız.

Tesisatınızı yaptıracağınız firma ile mutlaka yazılı bir sözleşme yapınız.

Sertifikalı firma ile yaptığınız sözleşmeden KIRGAZ sorumlu değildir.

Projenizin onay ve tesisat kontrol randevu işlemleri sözleşme yaptığınız firmalar tarafından takip edilir.

Sertifikalı firma tarafından tesisatınızın yapılması esnasında sözleşmenize uygun olmayan bir durumla karşılaştığınızda, KIRGAZ’dan firma ile ilgili bilgi alabilirsiniz.

Tesisatınıza gaz verildikten sonra, ihtiyaç duyduğunuz muhtemel bir tadilat durumunda mutlaka KIRGAZ’a haber vermelisiniz. Gazlı hatlarda ilk müdahale yetkisi Kayserigaz’a aittir.

KIRGAZ yetkilisi, sertifikalı firma mühendisi ile dairenize gelerek tesisatın uygunluğunu kontrol eder. 

Tesisatınızın KIRGAZ Teknik Şartnamesi’ne ve projeye uygun olması ile doğalgaz yakıcı cihazların uygun yerde bağlı olması durumunda doğalgaz uygunluk belgesi verilir.

Tesisatınızın KIRGAZTeknik Şartnamesi’ne ve projeye uygun olmaması durumunda tesisatınızın kabul işlemi yapılmaz. KIRGAZ tarafından uygunluk belgesi verilmeden hiçbir şekilde gaz kullanılamaz.

Tesisat Kabul İşlemleri

Yetkili firma proje onayından sonra iç tesisatlarınızı yaparak, tesisatın ön test kontrollerini yapar.

Gaz kullanım sözleşmesi imzalandıktan sonra yapılan tesisatta herhangi bir sorun yok ise yetkili firma, tesisatın kontrolü için randevu talebinde bulunulur.    

Sözleşmeyi Yapın, Gaz Kullanmaya Başlayın

KIRGAZ’da Sözleşme İçin Gerekenler

Nüfus cüzdanı fotokopisi (sözleşmeyi imzalayan kişinin)

Güvence bedeli (EPDK kurul kararı gereğince her yıl belirlenen tutar),

Kira kontratı/tapu veya ikametgah

Ticari İş Yerleri İçin Yukarıdaki Belgelere İlave Olarak

Vergi levhası

Yetki belgesi ve imza sirküleri

Şirket kaşesi

Usulsüz Gaz Kullanma Durumları

KIRGAZ tarafından resmi olarak gaz açılmadan doğalgaz kullanırsanız,

KIRGAZ onayı olmadan doğalgaz sayacını değiştirirseniz,

Sözleşme sizin adınıza olmadığı halde doğalgaz kullanırsanız,

Doğalgaz tesisatınızda KIRGAZ onayı olmadan değişiklik yapar ya da yaptırırsanız,

KIRGAZ tarafından kapatılan sayacınızı kendiniz açarsanız, usulsüz gaz kullanmış olursunuz.

Bu durumlarda yönetmeliklerdeki usulsüzlük cezası uygulanır.

Kaçak Gaz Kullanma Durumları

KIRGAZ’da herhangi bir kaydınız olmadan gaz kullanırsanız,

Ölçüm cihazınıza müdahale ederek gaz kullanırsanız,

Ölçüm cihazsız doğalgaz kullanırsanız, kaçak gaz kullanmış olursunuz,

Bu durumlarda yönetmeliklerde yer alan kaçak gaz kullanım cezası uygulanır ve Cumhuriyet Savcılığı’na başvurulur.

Kaçak Gaz Kullanmanız Durumunda Ceza-i Müeyyide

İlk kullanımda doğalgaz birim fiyatı üzerinden % 200

Tekrarı halinde doğalgaz birim fiyatı üzerinden % 300 oranında cezai müeyyide uygulanır.


Doğalgaz
Fatura Ödeme