Hedeflerimiz


KALİTELİ VE STANDARTLARA UYGUN hizmet almasını sağlamak, Çevreye,
halkımıza ve abonelerimize karşı olan sorumluluklarımızı SÜREKLİ MEMNUNİYET sağlayacak şekilde yerine getirmek,

Müşteri ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda VERİMLİ YAKITI,  VERİMLİ HİZMET ile sunmak,

DÜNYA STANDARTLARINDA hizmet anlayışını GELİŞEN TEKNOLOJİ ile buluşturmak,

BİTMEYEN YAKITI , BİTMEYEN HİZMETE dönüştürmek,

ÇEVREYE SAYGILI YAKITI,  ABONEYE SAYGILI FİRMA anlayışı ile bütünleştirmektir. 

 

 

TARİH

AMAÇ

KAYNAK

SORUMLU

DEĞERLENDİRME METODU

Haziran 2022

ABYS Yazılımı yenilenerek bütün güncel tarayıcılarda çalışabilir hale getirilmesi ve ABYS isteminin Güncellenmesi

Bütçe

İnsan Kaynağı

Üst Yönetim

BGYS Yöneticisi

 

Sistem uygulama ve güvenlik testleri

Satınalma kayıtları

 

Mayıs 2022

EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) uygulamasının oluşturulması ve devreye alınması

Bütçe

İnsan Kaynağı

Üst Yönetim

BGYS Yöneticisi

 

Sistem uygulama ve güvenlik testleri

Satınalma kayıtları

 

Mayıs 2022

ABYS (Abone Bilgi Yönetim Sistemi) ile Web sitesinin Abonelik Sözleşmesi ve Güvence Bedeli konusunda  entegrasyonun sağlanması

Bütçe

İnsan Kaynağı

Üst Yönetim

BGYS Yöneticisi

 

Sistem uygulama ve güvenlik testleri

Satınalma kayıtları

 

Aralık 2022

Kuruluş yerleşkelerinde bulunan sistem odaları ve bağlı sistemler ile  personel kullanımındaki eski bilgisayarların yenilemesi

Bütçe

İnsan Kaynağı

Üst Yönetim

BGYS Yöneticisi

 

Satınalma kayıtları

Fiziksel Kontrol

 

Aralık 2022

Zetacad-ABYS yazılımları arasında Gaz Açma-Sayaç entegrasyonun sağlanması

Bütçe

İnsan Kaynağı

Üst Yönetim

BGYS Yöneticisi

Sistem uygulama ve güvenlik testleri

Satınalma kayıtları

 

 

 

EK-C : Kalite, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği Hedefleri

         

NO

HEDEFLER

YAPILACAK FAALİYETLER / DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE SÜRESİ

SORUMLULAR

1

2022 yılı yatırım planı kapsamında; toplamda en az 200.000 metre (PE-ST) doğal gaz boru hattı yaparak, doğal gaz verilen bölge ve abone sayısını arttırmak

Planlı kaynakların tekrar gözden geçirilerek arttırılması ve sürekli iyileştirilmesi, yıl bazında yatırım değerlerinin veri analizlerinin yapılması,

İş Programı, İlerleme Raporları

Genel Müdür, Genel Müdür Yrd, Yönetim Temsilcisi, Bölge Müdürü

2

2022 yılı yatırım planı kapsamında; yapılacak altyapı çalışmaları ile birlikte Kırıkkale ilinde 85.000, Kırşehir ilinde 65.000 doğal gaz kullanan abone sayısına ulaşmak

Yıl bazında yatırım planlarının oluşturulması,yatırım değerlerinin veri analizlerinin yapılarak baz kriterlerinin oluşturulması ve  karşılaştırmalı veri analizlerinin yapılması,

Abone Sözleşmeleri, Kayıtları (Aylık)

Genel Müdür, Genel Müdür Yrd, Yönetim Temsilcisi, Bölge Müdürü

3

EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) uygulamasının oluşturulması ve devreye alınması

Donanım, yazılım tedariki ve testlerinin yapılması

Yazılım Test Sonuçları

Genel Müdür, Genel Müdür Yrd, Yönetim Temsilcisi, Bilgi İşlem Srs.

4

Kuruluş yerleşkelerinde bulunan sistem odaları ve bağlı sistemler ile  personel kullanımındaki eski bilgisayarların yenilemesi

Donanım, yazılım tedariki ve testlerinin yapılması

Yazılım Test Sonuçları

Genel Müdür, Genel Müdür Yrd, Yönetim Temsilcisi, Bilgi İşlem Srs.

5

İdari/teknik personeli bazında, yılda en az 12 saat/kişi, kuruluş içi ve/veya kuruluş dışı eğitim gerçekleştirmek

Altyapı, çalışma ortamı ve insan kaynaklarına  ayrılan planlı kaynakların tekrar gözden geçirilerek arttırılması ve sürekli iyileştirilmesi,

Eğitim Kayıtları (6 Aylık)

Genel Müdür Yrd, Yönetim Temsilcisi, Bölge Müdürü

6

Kuruluş içi eğitimler ve ayrılacak kaynaklarla; Yıl bazında müşterilerimizden alınan şikayetlerin, abone sayısına oranını en fazla %  0,5 oranında olmasını sağlamak (Fatura itirazı, iletişim/bilgi eksikliği, personel ile ilgili şikayetler, altyapı çalışmaları, gaz açma/kapama, sayaç arızası şikayetleri)

Altyapı, çalışma ortamı ve insan kaynaklarına  ayrılan planlı kaynakların arttırılması, Müşteri şikayetlerinin ve anketlerinin yapılması  ile veri analizi çalışmalarının yapılması,

İhbar Kayıtları, Anketler, Abone Talep Kayıtları (Aylık)

Genel Müdür Yrd, Yönetim Temsilcisi, Bölge Müdürü

7

Kuruluşumuz, çevre hassasiyeti gereği; doğal kaynak tüketimini (yıl bazında ki personel ve proje durumu değerlerine göre) azaltacaktır.  Hedefimiz, Elektrik tüketimini % 5, Su tüketimini (dolayısı ile atık su miktarını) % 5, Akaryakıt tüketimini % 2 azaltmaktır.

Çevre yönetim programları kapsamındaki uygulamalar

Tüketim Kayıtları, Faturalar (Aylık)

Tüm Personel

Doküman Adı: Yönetim Sistemleri El Kitabı      Yürürlüğe Giriş Tarihi:02.01.2018   Doküman Kodu: KIRGAZ / YSEK - 01    Revizyon  No:05    Revizyon Tarihi:11.02.2022    Sayfa No: EK-C/1

8

Kuruluşumuz, sürdürülebilir başarı için; Çevre mevzuatı konularındaki yasal mevzuat ve yönetmelikleri uygulayacak ve  takip edecektir. Mevzuata ilişkin riayetsizlik oluşmasını önleyecektir.

Çevre yönetim programları kapsamındaki uygulamalar

Mevzuat Listesi, Uygunsuzluk Kayıtları, Tutanaklar (6 Aylık)

Yönetim Temsilcisi, Bölge Müdürü

9

Çevre Yönetim Programlarının uygulamasına ilişkin olarak toplanan ve bertaraf edilen atık miktarlarını her yıl (yıl bazında ki personel ve proje durumu değerlerine göre) azaltacaktır. Hedefimiz; Kağıt Atık miktarını % 5, Plastik Atık miktarını % 5, Kartuş ve toner atık miktarını % 5, azaltarak ve daha az atık üreterek çevredeki kirlenmenin önlenmesi sağlamaktır.

Çevre yönetim programları kapsamındaki uygulamalar, mevzuat takibi

Teslim Tutanakları (Aylık)

Tüm Personel

10

Kuruluşumuz diğer yönetim sistemleri ile entegre olarak uyguladığı İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında yapılacak hizmet ve ürün gerçekleştirmelerini ; a. Müşterilerin, proje,  şartname ve sözleşmelerine uygun olarak, b. Müşteri  istek ve şikayetleri dikkate alarak, c. İş Sağlığı ve Güvenliğini etkileyen unsurlarla ilgili yönetmelik ve yasal düzenlemelere sadık kalacak şekilde yürütülecek ve belirlenen süre içerisinde teslim edilecektir.

Risk değerlendirme ve yönetim  programları , acil hal planları kapsamındaki uygulamalar

Mevzuat Listesi, Uygunsuzluk Kayıtları, Tutanaklar (6 Aylık)

Genel Müdür, Genel Müdür Yrd, Yönetim Temsilcisi, Bölge Müdürü

11

Kuruluşumuz İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri kapsamında yapacağı uygulama ve çalışmaları, üst yönetim olarak taahhütlerini kamuoyuna bilgisine sunacak ve buna ilişkin kaynakları her yıl %5 oranında arttıracak kaynaklarını tahsis edecektir. Bu kaynaklar elektronik ortamda web tabanlı uygulamalarda kullanılacaktır.

Mevzuat, müşteri şartlarının takibi, gözden geçirilmesi

Toplantı Tutanakları, Raporlar (Yıllık)

Genel Müdür, Genel Müdür Yrd, Yönetim Temsilcisi, Bölge Müdürü

12

Kuruluşumuz her yıl artan abone ve genişleyen yatırım bölgelerine paralel olarak, Acil Müdahale Ekibi (187) müdahale süresinin en fazla 15 dk olmasını sağlayacaktır.

Risk değerlendirme ve yönetim  programları , acil hal planları kapsamındaki uygulamalar

Tatbikat Kayıtları, İhbar Kayıtları (Günlük/Aylık)

Genel Müdür Yrd, Yönetim Temsilcisi, Bölge Müdürü

Doküman Adı: Yönetim Sistemleri El Kitabı      Yürürlüğe Giriş Tarihi:02.01.2018   Doküman Kodu: KIRGAZ / YSEK - 01    Revizyon  No:05    Revizyon Tarihi:11.02.2022    Sayfa No: EK-C/2

   

Doğalgaz
Fatura Ödeme