İşletme Faaliyetlerimiz


ACİL 187 Faaliyetleri

KIRGAZ olarak ACİL 187 ekiplerimizle 7/24 günün her saatinde ihbar merkezimize ulaşan Doğal gaz ihbarlarına en kısa sürede müdahale edilmektedir.

Şebeke Kontrol Faaliyetleri

Şehir giriş istasyonları RMS-A, Bölge Regülötörleri RMS-B, Evsel sayaçlar ve diğer şebeke enstrümanları belirlenen belirli periyotlarla kontrol edilerek şebeke basınçları ve enstrümanları çalışırlıkları kontrol edilmekte ve izlenmektedir.

Kokulandırma Ölçüm Faaliyetleri

Doğal gaz, Şehir Giriş istasyonlarından akış miktarına uygun olarak kokulandırılır. Doğal gazın müşterilerimiz tarafından güvenli şekilde kullanılabilmesi, gaz kaçaklarının kolaylıkla fark edilebilmesi amacıyla şehir şebekesi üzerindeki belirli uç gaz kullanıcı noktalarından TS 16922’ye göre mg/m³ cinsinden koku ( THT ve TBM) değerinin uygun konsantrasyonlarda olduğu aylık olarak ölçülmekte, sürekli olarak kokulandırma sistemi ve koku miktarı izlenmektedir.

Kaçak Tarama Faaliyetleri

Altı aylık periyotlar ile şehir şebekesinde yer alan Polietilen (PE) ve Çelik (ST) hatlar üzerinde tam donanımlı "Kaçak Tarama Araçlarımızla" kaçak arama faaliyeti gerçekleştirilerek doğal gaz şebekesi sürekli kontrol altında tutulmaktadır.

Bakım Onarım Faaliyetleri

Aylık, Altı Aylık, Yıllık ve Beş Yıllık yapılan bakım planları dahilinde şebeke üzerinde yer alan enstrümanların bakım işlemleri yapılarak sorunsuz bir şebeke işletimi hedeflenmektedir.

Kazı İhbar Faaliyeti

Diğer alt yapı kurumları tarafından yapılan kazı çalışmalarında doğal gaz alt yapımıza gelebilecek zararları önlemek adına ihbar merkezine gelen kazı ihbarlarına refakat edilmektedir.

Doğalgaz
Fatura Ödeme