ABONELİK İŞLEMLERİ

Binanızda doğalgaz kullanabilmeniz için; her şeyden önce %51 çoğunluk ile alınan apartman kat malikleri kurulu kararı gerekir. Bu kararın merkezi sistem veya bireysel sistem olarak alınması gerekmektedir. Apartman 8 ve üzeri daireden oluşuyorsa %51 oy çokluğunu noter tasdikli karar defterine, 7 ve altında daireden oluşuyorsa %51 oy çokluğunu sağlayacak şekilde bir dilekçeye karara almalıdır. Mevcut merkezi ısıtmadan, doğal gazlı bireysel sisteme geçecek binalarda 5/4 oy kararı gerekmektedir. Eğer bina yeni bitmiş bir inşaatsa karar defterine gerek olmadan başvurabilir. Çünkü yapı ruhsatında ısınma şekli belirtilmiştir.

A. Bireysel Sistem Müracaatlarda;

Bütün müracaat işlemleri mülk sahibinin kendisi veya resmi vekili tarafından yapılır.

Gereken belgeler;

 • Tapu sahibinin nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Tapu fotokopisi
 • Apartman 8 ve üzeri daireden oluşuyorsa noter tasdikli karar defterine % 51 oy çokluğu ile alınmış apartman kararının fotokopisi, daire sayısı 7 ve altındaysa yazılmış doğal gaza geçiş kararı niteliğindeki dilekçe(kurumumuzdan temin edebilirsiniz.)
 • Yapı Ruhsatı(belediye imardan)
 • Apartman yeni bitmiş bir inşaatsa m² çizelgesi(müttehitten veya belediye imardan temin edilebilir)
 • Eğer tapu sahibi vefat etmişse mirasçıların kimlik fotokopileri ve veraset ilamı

Not: Bütün işlemlerde kişinin T.C Kimlik Numarası gerekmektedir.

B. Merkezi Sistem müracaatlarda;

Merkezi sistem müracaatlarda mülk sahipleri noter tasdikli apartman karar defterine yöneticilerini doğal gaz işlemlerini yaptırmaya vekil atayacak ve ilgili kişiye nüfus cüzdan ve tapu fotokopilerini vereceklerdir. Yönetici apartman sakinleri adına yukarıdaki ilgili evraklarla birlikte abonelik bedelini yatırarak doğal gaz abonelik işlemlerini tamamlayacaktır.

C. Ticari müracaat İşlemlerinde;

 • Ticarethanenin tapu fotokopisi
 • Ticarethanenin şirket olması halinde imza sirküsü ve ticaret sicil gazetesinin ilgili nüshası
 • Vergi levhası
 • Ticaret sicil kaydı
 • Tapu sahibinin nüfus cüzdan fotokopisi
 • Tapu (ticarethane) sahibi işlemlerini kendisi yaptıramayacaksa noterden bir kişiye doğal gaz işlemlerini yaptırmak üzere vekâlet verecek ve bu kişi ilgili evraklara kendi nüfus cüzdanı fotokopisini de ekleyerek doğal gaz müracaat işlemlerini yaptıracaktır.

Abone baglanti bedeli 2018 Yılı için,200 m2 ‘ye kadar olan konutlar için 514 TL + KDV( %18 ) = 606,52 TL dir. Tutari, 200m2 ‘den büyük alanlar ise ilave her 100m2 için 424 + KDV (%18)=500,32 TL alınır.

Ödemelerin KDV Hariç toplam tutarları üzerinden %0.948 oranında sözleşme damga pulu alınır.

   İç Tesisat ve Projelendirme

KIRGAZ Yetkili İç Tesisat Firmalarından birine başvurarak, gerekli tesisat yapım ve projelendirme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

 ABONELİK SÖZLEŞMESİ VE GEREKLİ BELGELER

Proje onayından sonra Güvence Bedeli KIRGAZ’a ödenerek Abonelik Sözleşmesi imzalanır. Abonelik sözleşmesi dairede ikamet eden şahısla yapılır.

* Konutlar İçin

1-    İkametgah (Nüfus İdaresinden )
2-    Nüfus cüzdanı fotokopisi, T.C. kimlik numarası

* Ticarethaneler İçin(şirket ise)

1-    Vergi Levhası fotokopisi
2-    Yetki belgesi
3-    İmza için yetkilendirilen şahsın Nüfus cüzdanı fotokopisi, T.C. kimlik numarası
4-    Kira kontratı
5-    İmza sirküsü
6-    Ticaret sicil gazetesi

* Ticarethaneler İçin(basit usul ise)

1-    Vergi levhası
2-    Kira kontratı
3-    Kimlik fotokopisi