Web menu açılmıyor...Pc nizde Flash Player yok veya eski kalmış. Lütfen Flash Player i update etmek için . Tıklayınız

BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

Amaç

Bilgi Güvenliği Politikası, KIRGAZ’da iş sürekliliğini sağlamayı ve riskleri en aza indirmeyi amaçlar.
Politika' nın amacı, temel ve destekleyici iş faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması sürecinde, tüm iç, dış, kasıtlı veya kazara tehditlere karşı KIRGAZ’ ın bilgi varlıklarını korumaktır.

Politika

 • Güvenlik Politikası aşağıdakileri garanti altına alır;
  Bilgi bütünlüğü muhafaza edilecektir.
  • Bilginin gizliliği sağlanacak ve yetkisiz erişime karşı korunacaktır.
  • Bilgiye ulaşılabilirlik sağlanacaktır.
  • Yasal ve Mevzuat gereksinimleri, iş ortakları, müşteriler ve tedarikçiler ile yapılan sözleşmelerde yer alan bilgi ile ilgili hükümler izlenecek veyerine getirilecektir.
  • İş Sürekliliği Planları güncel, test edilmiş ve yürürlükte tutulacaktır.
  • Bilgi Güvenliği Eğitimi tüm çalışanlar için geçerli olacaktır.
  • Prosedürler politikayı destekleyici şekilde hazırlanır.
  • Bilgi Güvenliği Yöneticisinin sorumlulukları;
  • Politikanın uygulanması sırasında destek vermek,
   Kendisine rapor edilen fiili veya şüpheli bilgi güvenliği ihlallerini araştırmak ve önlem almaktır.Yöneticiler, politikanın uygulanmasından ve personellerinin bilinçlenmesinden sorumludur.Bilgi Güvenliği Politikasının, KIRGAZ ile etkileşimde olan herkes için anlaşılması zorunludur.KIRGAZ Genel Müdürü Bilgi Güvenliği Politikasını onaylamıştır.

  Selçuk AKSAKALOĞLU
  Genel Müdür

  • 01.10.2015
Tahmini Fatura Hesabı
ALO 187
Abone No Sorgulama
Gaz Fatura Sorgulama
Abonelik İşlemleri
Bilgi Güvenliği Politikası
Kişisel Verilerin Korunması
Zetacad Dijital Proje Onay
Kırgaz Doğalgaz Faturalarını Ödeyebileceğiniz Bankalar....
Yetkili Firmalar,İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası almak için istenecek belgeler yeni "k sabiti",üst ısıl değeri ve Abone Bağlantı Bedelleri